Финансијске молбе за смањење школарине за школску 2020/21

Финансијске молбе за смањење школарине за школску 2020/21 годину се примају од 9.11.2020. до 28.11.2020. на шалтеру Студентске службе Математичког факултета.

Финансијске молбе се могу поднети на основу:

1. Слабог материјалног стања домаћинства којем подносилац припада
2. Лошег здравственог стања подносиоца или члана уже породице
3. Смртног случаја члана домаћинства подносиоца
4. Уписивање Факултета без пријемног испита због истека рока студија
5. Уписивање Факултета без пријемног испита са неког од студијских програма чија је акредитација истекла на нову акредитацију истог студијског програма

Молба за смањење школарине мора да садржи:

1. Име и презиме подносиоца
2. Број индекса
3. Годину студирања на коју је подносилац уписан
4. Податке у вези са разлозима подношења молбе
5. Колико ЕСПБ студент уписује у текућој школској години и колико је ЕСПБ положио током студирања на Математичком факултету
6. Уверење о приходу по члану домаћинства које издаје матична општина, уколико се подноси молба на основу лошег финансијског стања домаћинства којем подносилац припада
7. Лекарска документација у случају да је подносилац или неки члан уже породице подносиоца болестан
8. Остале релевантне документе


У случају давања нетачних информација у молби, подносилац захтева губи право на могућност подношења молби за смањење школарине до краја студирања на Математичком факултету.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести