Полагање испита након укидања ванредног стања

1) Предиспитне обавезе су укинуте на свим предметима, почев од 15. 3. 2020. године. Уколико је било предиспитних обавеза пре увођења ванредног стања, освојени поени биће урачунати у укупан број поена.

2) Одлука о укидању предиспитних обавеза односи се само на предмете из пролећног семестра, за које није било предиспитних обавеза пре увођења ванредног стања, и сходно томе само за ове предмете у испитном року биће омогућено остваривање 100 поена.

3) Уколико се испит за предмет из пролећног семестра састоји из више делова, сваки положени део у једном испитном року признаје се и у осталим испитним роковима до краја школске године. Положени део испита важи без обзира на полагање осталих делова испита. Студент који положи један део испита, остале делове може полагати више пута, у различитим испитним роковима. Уколико студент положи један део испита и у наредном испитном року поново изађе на полагање истог дела (јер нпр. није задовољан претходним резултатом), претходни поени се поништавају и узима се у обзир само последњи резултат. Редослед и међусобна условљеност делова испита важе као и у редовним околностима. На пример, у најчешћој ситуацији када испит чине писмени и усмени део, писмени се мора полагати пре усменог, и усмени се може полагати само након положеног писменог дела.

Неопходно је пријавити испит у сваком испитном року у коме се планира полагање бар једног дела испита.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести