Семинар катедре за алгебру и математичку логику

Наредни састанак семинара биће одржан у петак, 28. фебруара 2020. у сали 844 Математичког факултета са почетком у 12:15

Предавач: Никола Лелас, Катедра за алгебру и математичку логику, Математички факултет

Наслов предавања: ВЕЛИКЕ ВРЕДНОСТИ L-ФУНКЦИЈА НАД ФУНКЦИЈСКИМ ПОЉИМА

Апстракт: На овом предавању бавићемо се проблемом проналажења великих вредности L-функција над функцијским пољима. Као мотивацију за изучавање L-функција и њихових великих вредности приказаћемо класичну Дирихлеову формулу о класном броју за имагинарна поља бројева. Потом ће бити говора о методу резонанце, као кључној техници за проналажење великих вредности L-функција и биће приказани резултати из рада добијени тим методом.

D. Djokic, N. Lelas, I. Vrecica-Large values of Dirichlet L-functions over function fields, International journal of number theory, прихваћено за штампу.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести