Семинар за рачунарство и примењену математику, 18. фебруар 2020.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 18. фебруара 2020. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Раде Живаљевић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: МАТЕМАТИКА ПРАВЕДНЕ РАСПОДЕЛЕ

Апстракт:
Праведна расподела (fair division) као тема повезује алгебарску топологију, комбинаторику, линеарно програмирање, конвескне политопе и друге области. Познати резултати везани за ову тему су Шпернерова лема, ККМ-теорема (Кнастер-Куратовски-Мазуркиевич), теореме о праведној расподели обавеза или добити, и др. У проблему дељења огрлице (Н. Алон) потребно је огрлицу која се састоји од n типова драгих каменова поделити на што мањи број делова које је могуће разделити групи од r "лопова" тако да сваки лопов добије исти број драгих каменова сваке врсте. Класичан резултат Ноге Алона каже да је n(r-1) пресека огрлице увек довољно. Приказаћемо старе и нове (тополошке) методе које се користе у доказима теорема о праведној расподели.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести