Семинар за рачунарство и примењену математику, 17. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 17. децембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Милица Миливојевић Данас, Природно-математички факултет Крагујевац

Наслов предавања: МЕШОВИТА МЕТРИЧКА ДИМЕНЗИЈА ГРАФОВА

Апстракт:
Предмет овог излагања је недавно уведена графовска инваријанта: мешовита метричка димензија. На почетку предавања ће бити уведена дефиниција, опис као и основне карактеристике дате инваријанте које се могу наћи у литератури. Затим ће бити презентовани илустративни примери који показују мешовиту метричку димензију неких занимљивих појединачних графова. У другом делу предавања, ће бити приказани оригинални научни резултати кандидаткиње, као и правци даљег развоја.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести