Одељење за математику, 13. децембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 13. децембра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 16:45. У питању је заједнички састанак Одељења за математику и Семинара за логику.

Предавач: Драгољуб Кечкић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ФРЕДХОЛМОВИ ОПЕРАТОРИ - ИСТОРИЈАТ, ПРИМЕНЕ И УОПШТЕЊА

Апстракт:
Фредхолмови оператори се изучавају преко 100 година и налазе примене у најразличитијим областима, од теорије интегралних једначина, преко алгебарске топологије до апстрактне теорије оператора оличене у
C*-алгебрама, Хилбертовим модулима на њима и К теорији. Фредхолмови оператори дефинисани у различитим контекстима имају извесна заједничка својства на основу којих се могу формулисати уопштења. Један покушај врло широког уопштења је заједнички рад излагача са З. Лазовићем из 2017 године.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести