Геометрија, образовање и визуализација са применама, 28. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 28. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Миодраг Матељевић, Математички факултет, Универзитет у Београду, редовни члан САНУ

Наслов предавања: НЕКИ АСПЕКТИ ТЕОРИЈЕ ПОТЕНЦИЈАЛА, ВИЗУАЛИЗАЦИЈА, ВАРИЈАЦИОНИ РАЧУН И ПРИМЕНЕ

Апстракт:
У предавању ће бити посматрани неки аспекти теорије потенцијала, хармонијска пресликавања и геометријске неједнакости.

Биће размотрене неке од следећих тема:

1. Мотивације за математичке теорије у реалном свету, посебно у физици. Везе између математичке теорије потенцијала и потенцијала у електростатици: стање равнотеже, тежња система да заузме положај минималне енергије, изопериметријске неједнакости у вези капацитета, геометријске неједнакости које укљчују Герингов проблем и њихова веза са логом Интернационалне математичке уније, итд.

2.  Дирихлеов принцип и варијациони  рачун у вези минималних површи, хармонијска пресликавања која су стационарне тачке функционала енергије и геометријске неједнакости.

3. Проблем Јакоба Синаија.

4. Локална дисторзија квазиконформних пресликавања, метод модула фамилије кривих, капацитет,...

За више детаља, видети секције 5. и 6. у раду: М. Матељевић: "Неки аспекти теорије потенцијала, визуализација, варијациони рачун и примене", Академске беседе књ. 2, 2019, редовних чланова САНУ  који су изабрани 8. новембра 2018 год.

Презентација и уручење ће се одржати на Трибини Библиотеке САНУ, 10. децембра у 13 сати, 2019. у Свечаној сали САНУ.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести