Одељење за механику, 27. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 27. новембра 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Сања Ружичић, Природно-математички факултет, Универзитет у Новом Саду

Наслов предавања: ДОПУСТИВА СИНГУЛАРНА РЕШЕЊА СИСТЕМА ГАСНЕ ДИНАМИКЕ СА НЕПОЗИТИВНИМ ПРИТИСКОМ

Апстракт:
Карактеристика (слабих) решења хиперболичних система закона одржања је да развијају прекиде у коначном времену, и често су неограничена, што се испољава кроз појаву Диракове делта функције. То све повлачи и питање њихове јединствености, односно физичке деловима константне функције у односу на просторне променљиве и могу обухватити велики број неограничених решења система закона одржања. Акценат ће бити стављен на систем гасне динамике без притиска и на моделе за Чаплигинов гас код којих је притисак негативан и обрнуто пропорционалан густини гаса. Решења проблема са по деловима константним почетним условом се могу искористити у конструкцији неограничених решења произвољног почетног проблема.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести