Геометрија, образовање и визуализација са применама, 14. новембар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 14. новембра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Ненад О. Весић, Природно-математички факултет, Универзитет у Нишу

Наслов предавања: ПРОСТОРИ НЕСИМЕТРИЧНЕ АФИНЕ КОНЕКСИЈЕ И ЊИХОВЕ ИНТЕРПРЕТАЦИЈЕ У КОСМОЛОГИЈИ

Апстракт:
Тема овог предавања су простори несиметричне афине конексије, а излагање је подељено на три подцелине:

У првом делу излагања, биће дат преглед дефиниција и добијених резултата на којима се темеље данашња истраживања. Такође, биће дат преглед метрике у Ајнштајновој теорији релативитета, као главне мотивације за разматрање простора несиметричне афине конексије.

У другом делу излагања, биће успостављена веза између дефиниције кривине простора (не)симетричне афине конексије, антисиметризације двоструких коваријантних извода у стандардној бази и тензора кривине простора несиметричне афине конексије. Посебна пажња ће бити посвећена броју и линеарној независности кривина простора несиметричне афине конексије.

У трећем делу, посебна пажња ће бити посвећена генералисаним Римановим просторима, њиховим тензорима кривине и неким интерпретацијама тих тензора у космологији.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести