Семинар за рачунарство и примењену математику, 29. октобар 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 29. октобра 2019. у сали 301f Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавачи: Миодраг Живковић, Марко Царић, Математички факултет, Универзитет у Београду

Наслов предавања: ЕФИКАСНИ ПОСТУПАК ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ БРОЈА НЕЕКВИВАЛЕНТНИХ БУЛОВИХ И ВЕКТОРСКИХ ИНВЕРТИБИЛНИХ БУЛОВИХ ФУНКЦИЈА ЗА ЧЕТИРИ ГРУПЕ ТРАНСФОРМАЦИЈА УЛАЗА, ОДНОСНО ИЗЛАЗА

Апстракт: Анализира се број U(n) нееквивалентних Булових функција од н променљивих и број V(n) нееквивалентних векторских Булових функција од n променљивих са n излаза, када на улаз и излаз делује једна од четири групе трансформација: пермутације променљивих, пермутације и комплементирање, инвертибилне линеарне и инвертибилне афине трансформације. Проблем је суштински решен пре око 50 година одређивањем израза за циклусне индексе ове четири групе, пошто је одређивање U(n) и V(n) када се зна циклусни индекс на први поглед једноставно. Међутим, све до недавно већина бројева U(n) и V(n) је одређена само за мале вредности n, до 6, јер су изрази за циклусне индексе врло сложени. Проблем је практично решен упрошћавањем и униформисањем сва четири израза за циклусни индекс, и коришћењем одговарајућих претходно израчунатих табела. На тај начин поменути бројеви израчунати су за вредности n које прелазе 30.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести