Геометрија, образовање и визуализација са применама, 30. мај 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у четвртак, 30. маја 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 17:15.

Предавач: Наташа Мишић, Истраживачко-развојни институт Лола, Београд

Наслов предавања: ПОРЕКЛО И ЕВОЛУЦИЈА ГЕНЕТСКОГ КОДА

Апстракт: Синтеза протеина током процеса транслације је суштински и централни биолошки процес у живој ћелији и истовремено је крајњи и најкомплекснији корак протока генетске информације. Микробиолошке филогенетске студије су откриле да је процес транслације био високо развијен у корену универзалног филогенетског стабла, чак и у поређењу са једноставнијим процесом транскрипције, док модерни тип механизма репликације генома још увек није постојао на том нивоу. Чињеница да је транслациони апарат био најразвијенији систем обраде информација у корену универзалног стабла, чини транслацију и уједно генетски кôд као најједноставнији апстрактни опис овог процеса, једним од главних оквира за разумевање порекла живота из абиотског окружења.

Скоро доследна универзалност генетског кода се сматра једном од његових најистакнутијих карактеристика и доказом јединства порекла органских облика, док се његова варијабилност у нуклеарном и органелном (хлоропластном и митохондријалном) геному у новије време сматра показатељима донекле различитих дејствујућих механизама обликовања генетског кода у фази настајања (древна епоха) и еволуције (савремена епоха). На различитост ове две фазе указује и постојање масених равнотежа у универзалном генетском коду (фаза настајања), а које су у варијететним генетским кодовима готово у свим случајевима нарушене (фаза еволуције). Због великог значаја разумевања различитости природе механизама у поменуте две фазе, правилности везане за масене равнотеже су детаљније анализиране.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести