Одељење за механику, 29. мај 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 29. маја 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Ливија Цветићанин, Факултет техничких наука, Универзитет у Новом Саду

Наслов предавања: ЕЛАСТИЧНИ МЕТАМАТЕРИЈАЛИ И ЊИХОВА ПРИМЕНА

Апстракт: Метаматеријали, који су обично композити, су вештачки створени материјали чије се особине разликују од оних који одговарају природним материјалима. Циљ нашег истраживања је да израдимо еластични метаматеријал који абсорбује механичке вибрације и акустичке таласе. По аналогији са електромагнетним метаматеријалом, који абсорбује електромагнетне таласе, израђен је еластични метаматеријал који у основи има динамичке абсорбере вибрација. То је двомасени system повезан еластичним елементом. Како је еластично својство елемента који повезује масе строго нелинеарно, математички модел је приказан системом две спрегнуте нелинеарне диференцијалне једначине са периодичном побудом. У резонантном режиму решење система се претпостави у облику специјалне Атеб (инверзне Бета) функције. На основу решења једначина одређује се област фреквенција у којима је могућа абсорбуја вибрација у функцији од степена нелинеарности тј. еластичног својства материје. Да би се потврдили теоретски добијени резултати вршена су мерења. Одштампан је основни материал на 3D штампачу у виду саћа (основна маса) у коју су постављене произвољно размештене куглице обмотане силиконом и гумом (динамички абсорбер). Експериментални резултати се у великој мери слажу са теоријски добијеним. Показано је да еластични метаматеријал обезбеђује заустављање акустичких таласа у одређеној области фреквенција. Отуда се ови материјални могу применити за редукцију буке.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести