Семинар за примењену математику, 11. мај 2010.

Детаљније:
Наредни састанак Семинара за примењену математику одржаће се у уторак, 11. маја у 14:15, у сали 301ф, МИ САНУ.

Предавач: Бранка Арсовић, Учитељски факултет, Ужице.

Назив предавања: ОБРАЗОВНИ СОФТВЕР У МАТЕМАТИЧКОМ ОБРАЗОВАЊУ

Садржај: Циљ рада је да укаже на потребе савременог образовања и да, са освртом на карактеристичне захтеве наставе математике, дефинише методологију реализације образовног софтвера(ОС). Тежи се обједињењу примена напредних информатичких технологија и ОС-а у математичком образовању у циљу унапређења наставе. Да би информатичка решења допринела повећању знања математике, потребно је да се у учењу користи ОС који на оптималан начин испуњава постављене циљеве математичког образовања. Аутор ОС-а мора бити свестан аксиоматско-дедуктивне структуре математике и мора је у потпуности испостовати приликом креирања ОС-а. Представљени модел учења интегрише неке од могућности система Moodle са практично примењеним теоријским основама и принципима креирања виртуелног образовног окружења. Извршена је и интеграција методичких принципа који се морају испостовати како приликом саме наставе математике (па је конструисање модела пратило те принципе и заснива се на њима), тако и приликом креирања потребних наставних материјала. Креирани софтвер представља алат за учење, али и подршку редовној настави математике у средњим школама (за област квадратних једначина).


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести