Семинар за рачунарство и примењену математику, 14. мај 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 14. маја 2019. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Срђа Бјеладиновић, Факултет организационих наука, Универзитет у Београду

Наслов предавања: РАЗВОЈ МЕТОДОЛОШКОГ ПРИСТУПА ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОРИШЋЕЊЕ ХИБРИДНЕ SQL/NoSQL БАЗЕ ПОДАТАКА

Апстракт: Данас, доминантне базе података за рад са структурираним подацима су релационе базе података (називају се још и SQL базе података), док за рад са неструктурираним подацима све популарније решење представљају NoSQL базе података. За савремене организације није увек оптимално донети одлуку о избору једног типа базе података, услед потребе истовременог рада са подацима различитог степена структурираности. То је довело до настанка јединствене логичке базе података, чије компоненте чине SQL и NoSQL базе података, а која је названа хибридна SQL/NoSQL база података. У овом раду приказан је новоразвијени приступ за пројектовање хибридне базе података и за интеграцију и униформно коришћење њених компоненти.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести