Семинар из астрономије и астрофизике, 7. мај 2019.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 7. маја 2019, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: др Моника Јурковић, Астрономска опсерваторија у Београду

Наслов предавања: УЗБУДЉИВ СВЕТ ПУЛСИРАЈУЋИХ ЗВЕЗДА И ШТА МОЖЕМО ДА ИСТРАЖУЈЕМО У ОВОЈ ОБЛАСТИ?

Апстракт: Важност пулсирајућих звезда у астрономији је вишеструка. Њихове релације период-луминозност су основа за калибрацију космичке скале удаљености, јер омогућавају прелаз из наше галаксије у суседне галаксије, након чега супернове преузимају ову улогу. Препознају се на основу облика њихових кривих сјаја. Служе још и за проверу еволуционих модела и хидродинамичких модела звезда. Пулсирајуће звезде могу бити разних маса, од 0,5 до 20 и више маса Сунца. Пулсирајуће звезде чине такозвану зону нестабилности на Херцспрунг-Раселовом дијагрраму. Најчешћи, али не и једини, механизам пулсације код ових звезда је Kappa-механизам. Без обзира на дугу традицију истраживања и посматрања ових звезда и даље постоје отворена питања на која можемо тражити одговоре. У овом предавању биће представљено неколико конкретних истраживачких пројеката који могу бити тема мастер рада или докторске дисертације.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести