Семинар за рачунарство и примењену математику, 11. децембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 11. децембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Милан Радојичић, Факултет организационих наука

Наслов предавања: МОДЕЛ ЗА ОЦЕНУ ЕФИКАСНОСТИ ЗАСНОВАН НА ИНТЕГРАЦИЈИ ИВАНОВИЋЕВОГ ОДСТОЈАЊА И АНАЛИЗЕ ОБАВИЈАЊА ПОДАТАКА

Апстракт: Предмет истраживања је развој методолошког оквира за унапређење анализе обавијања података (Data Envelopement Analysis -DEA) коришћењем Ивановићевог одстојања (I-одстојање) са реузорковањем, у циљу генерисања граница за виртуелне тежине у GAR DEA моделу (Global Assurance Region - GAR). DEA је најчешће коришћена метода за процену релативне ефикасности комплексних ентитета који користе разнородне улазе да би произвели разнородне излазе. Новим моделом се унапређује недостатак који се јавља код класичних модела за ограничавање тежина у DEA, где се границе за тежине добијају субјективном проценом од стране експерата. Употребом I-одстојања добија се процена значајности, која је вођена подацима, за сваки од показатеља који учествује у процени релативне ефикасности. Предложени модел је показао конзистентност и применљивост на профитно и непрофитно оријентисаним системима.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести