Студентски семинар, 9. новембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у петак, 9. новембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 12 часова.

Предавач: Никола Велов, Математички факултет Београд

Наслов предавања: КРАТКИ ИЗЛЕТ У ТЕОРИЈУ КОМПЛЕКСНИХ ДИНАМИЧКИХ СИСТЕМА

Апстракт: Теорија комплексних динамичких система је у последње време врло активна област математичких истраживања. Она се у суштини бави посматрањем низа добијеног поновљеним итерацијама неке (најчешће рационалне) функције f:DD, где је D неки подскуп проширеног скупа комплексних бројева, и одређивањем како својства тог низа зависе од почетних услова. Показује се да, уз одређене претпоставке, D можемо поделити на два дисјунктна подскупа која су затворена у односу на функцију f. У једном од њих се f понаша хаотично у динамичком смислу (Julia set), а у другом се f понаша регуларно, све блиске вредности се понашају слично приликом итерације. У овом предавању биће изложени неки кључни резултати из ове области и приказани на неколико занимљивих и приступачних примера.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести