Одељење за механику, 7. новембар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у среду, 7. новембра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 18 часова.

Предавач: Катица (Стевановић) Хедрих, Математички институт САНУ

Наслов предавања: УБРЗАЊЕ ДРУГОГ РЕДА (ТРЗАЈ) ПРИ ОБРТАЊУ ТЕЛА ОКО НЕПОМИЧНЕ ТАЧКЕ

Апстракт:

Биће приказани резултати истраживања о убрзању другог реда (џерку или трзају) предавача садржана у два рада, публикована пре пола века, а који су и данас актуелни. Први рад је под називом: "Убрзање другог реда (трзај или џерк) материјалне тачке која се креће константном секторском брзином". Други рад је под називом: "Убрзање другог реда (трзај) при обртању тела око непомичне тачке".

Први део овог другог рада приказан помоћу матрица ауторски припада  бриљантном професору Др. Инг. Дипл. Матх. Данилу Рашковићу, који је био један од управника Одељења за механику МИ САНУ. Други део овог рада је приказан помоћу вектора и ауторско је дело предавача. А цео рад припада класичној области кинематике обртања тела око непомичне тачке.

Биће приказан и садржај оригиналног предавања предавача, које је држао студентима машинства из механике 3, на тему динамика обртања тела око непомичне тачке коришћењем вектора момената маса који су везани за пол и осу, а које је предавач увео 1992 године. Из те области су најпознатији радови и решења, у специјалним случајевима динамике  крутог тела при обртању око непомичне тачке: Euler-ово решење, Lagrange–ово решење и решење Софије Коваљевске.  Опште решење једначина  динамике крутог тела при обртању око непомичне тачке није ни до данас нађено. Има много покушаја и већина се своди на нумеричке апроксимације за реална тела у тродимензионалном простору.

Пре једно двадесетак година, предавач је присуствовала Конференцији у Кампусу, у Севастопољу, а у организацији Института механике НАНУ из Доњецка, једном Округлом столу и дискусији о једној књизи и једном раду од два независна истраживача, која су појединачно тврдила да су нашли опште решење система диференцијалних једначина динамике крутог тела око непомичне тачке. То је био прави ''научни окршај'' између аутора и опонената. Предавач ће начинити покушај да прикаже ту дискусију.

Биће речи и о новим терминима математичара као што су "Коваљевска топ", "круто тело у Rn" и слично.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести