Семинар из астрономије и астрофизике, 30. октобар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 30. октобра 2018, у сали 809 Математичког факултета са почетком у 18 часова.

Предавач: Ђорђе Савић, Астрономска опсерваторија у Београду

Наслов предавања: ОДРЕЂИВАЊЕ МАСА ЦРНИХ РУПА У АКТИВНИМ ГАЛАКТИЧКИМ ЈЕЗГРИМА ПОМОЋУ ПОЛАРИЗАЦИЈЕ У ШИРОКИМ ЕМИСИОНИМ ЛИНИЈАМА

Апстракт: Последњих година приметан је брз напредак у разумевању улоге коју супермасивне црне рупе (СМЦР) играју у еволуцији галаксија. Неки од узрока који су довели до овог напетка је побољшавање техинка за мерења маса СМЦР (директних и индиректних) и откривање нових корелација између маса СМЦР и особине галаксија домаћина. У овом излагању биће изложене могућности и ограничења методе за мерење маса СМЦР из поларизационог угла у широким емисионим линијама код активних галактичких језгара (АГЈ). Коришћен је 3D Монте Карло програм STOKES за решавање проблема преноса зрачења, како би се теоријски моделовало поларизовано зрачење широких емисионих линија. Модел се састоји од тачкастог извора изотропног зрачења у континууму, чије је зрачење описано степеним законом, и који је окружен широколинијским регионом (СЛР) и расејавућим регионом (РР). Испитани су случајеви када је кеплеровско кретање у широколинијском региону доминантно, али и какав утицај могу имати вертикална отицања и радијални прилив гаса. Метода за одређивање маса примењена је на посматрачке податке четири објекта: NGC 4051, NGC 4151, 3C 273 и PG0844+349 и резултати модела се добро слажу са посматрањима.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести