Одељење за математику, 5. октобар 2018.

Наредни састанак Семинара биће одржан у уторак, 5. октобра 2018. у сали 301ф Математичког института САНУ са почетком у 14:15.

Предавач: Филип Јевтић, Математички институт САНУ

Наслов предавања: КАНТОРОВИЋ-РУБИНШТАЈН ПОЛИТОПИ КОНАЧНИХ (КВАЗИ)МЕТРИЧКИХ ПРОСТОРА

Апстракт: Настављајући истраживања Анатолија Вершика, разматрамо комбинаторна својства Канторовић-Рубинштајнових (КР) политопа асоцираних метричким и квази-метричким просторима. Посебно разматрамо класу "генеричких метричких простора" и показујемо да се циклоедар јавља као дуал КР политопа асоцираног са експлицитно конструисаном квази-метриком. Ово илуструје везу КР политопа и теорије нестоедара (специјално граф-асоциедара). Међу последицама су нови доказ резултата Гордона и Петрова о ф-вектору генеричких метричких простора као и проширење резултата Гељфанда, Граева и Постникова о триангулацији тип-А корених система.


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести