Јавни позив за сараднике, Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања, пријаве до 29.06.2018.

Завод за вредновање квалитета образовања и васпитања упућује позив свим заинтересованим лицима, са одговарајућим образовањем и радним искуством у струци, да се пријаве на Јавни позив за образовање листе спољних сарадника Завода за вредновање квалитета образовања и васпитања.

Са утврђене листе спољних сарадника Завод ће бирати сараднике који ће обављати послове који су  предмет Јавног позива.

ОПШТИ УСЛОВИ: Сви кандидати морају имати најмање одговарајуће високо образовање стечено на  студијама првог и другог степена за образовно-васпитни рад у основном и општем средњем образовању и васпитању, као и најмање пет година радног искуства у струци.

Крајњи рок за достављање потребне документације лично или за предају препоручене пошиљке је  29.06.2018. године.

Недопуштене, неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Овај позив је објављен на сајту Завода http://www.ceo.edu.rs дана 14. 06. 2018. године.

Лице овлашћено за додатна обавештења у вези са пријавом је Јелена Исаковић, имејл: office@ceo.gov.rs.

ПОСЛОВИ ЗА КОЈЕ СЕ ОБЈАВЉУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ


Оставите ваш коментар:


(опционо)
(неће бити приказано)Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести