FP7 пројекат: Central and South-Еast Еuropеаn Resources (CESAR)

FP7 пројекат "Central and South - East European Resources" (CESAR), 2011-2013.

Број пројекта: 271022

Пројекат финансирају EC, Information Society и Media Direcorate-General

Веб страна пројекта:

http://www.meta-net.eu/projects/cesar/


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести