Текући пројекти из новог пројектног циклуса 2011-2014.

Назив пројекта: Анализа и алгебра са применама
Евиденциони број: 174032
Руководилац: Проф. др Миодраг Матељевић


Назив пројекта: Топологија, геометрија и глобална анализа на многострукостима и дискретним структурама
Евиденциони број: 174034
Руководилац: Проф. др Синиша Врећица 
Кратак садржај истраживања

Назив пројекта: Простори функција и оператори на њима
Евиденциони број: 174017
Руководилац: Проф. др Мирољуб Јевтић

Назив пројекта: Емисионе маглине: структура и еволуција
Евиденциони број: 176005
Руководилац: Проф. др Дејан Урошевић
Кратак садржај истраживања

Назив пројекта: Аутоматско резоновање и истраживање података
Евиденциони број: 174021
Руководилац: Проф. др Предраг Јаничић 
Кратак садржај истраживања

Назив пројекта: Геометрија, образовање и визуелизација са применама
Евиденциони број: 174012
Руководилац: Проф. др Зоран Ракић


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести