Пројекти финансирани или суфинансирани од Министарства за науку и технолошки развој у пројектном циклусу 2005-2010.

1. Пројекти из програма основних истраживања

144050 Историја и филозофија математике и природних наука
руководилац проф.  др Милан Божић
http://www.mi.sanu.ac.rs/projects/144050.htm

144010 Простори функција и оператори на њима
руководилац проф.  др Мирољуб Јевтић

http://www.matf.bg.ac.rs/~pavlovic/project.htm
 
144020 Аналитичке и алгебарске методе и примене у геометрији, топологији и теорији бројева
руководилац проф.  др Дарко Милинковић
 
144026 Геометрија и топологија у дискретним структурама
руководилац проф.  др Синиша Врећица

http://www.mi.sanu.ac.rs/dsgc/DSGC_proj.htm
 
144031 Неки проблеми савремене математичке анализе
руководилац проф. др Александар Торгашев  

144032 Геометрија, образовање и визуелизација са применама
руководилац проф. др Зоран Ракић  

http://www.mi.sanu.ac.rs/projects/144032s.htm

144030 Аутоматско резоновање и напредне обраде великих количина података и текста
руководилац проф. др Предраг Јаничић

Опис пројекта

144026 Пројекат
Тим пројекта чине: Синиша Врећица, Раде Живаљевић, Милош Стојаковић, Владимир Грујић, Срђан Вукмировић, Марко Милошевић, Бранислав Првуловић, Кристина Обреновић и Славиша Пантелић.

Опис пројекта

2. Пројекат из области технолошког развоја

13017 Примена информационих технологија у дигитализацији научне и културне баштине
руководилац проф. др Жарко Мијајловић

http://www.ncd.org.rs/


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести