Пројекат из програма SCOPES: Decision Procedures: from Formalization to Applications

На Математичком факултету, у оквиру групе за Аутоматско резоновање (http://argo.matf.bg.ac.rs), се реализује билатерални научни пројекат "Decision Procedures: from Formalization to Applications", који финансира (под ознаком IZ73Z0_1 27979) фондација SNSF у оквиру програма SCOPES. Носилац пројекта је проф. Viktor Kuncak (EPFL, Lausanne, Switzerland, http://lara.epfl.ch/~kuncak/), а координатор за партнера из Србије је ванр. проф. Предраг Јаничић (Матетематички факултет, Београд, http//www.matf.bg.ac.rs/~janicic). Пројекат траје од 01.11.2009. до 31.10.2012.

Фокус пројекта су процедуре одлучивања - алгоритми који за формуле одређене теорије могу да испитају да ли су теореме или не. Процедуре одлучивања имају бројне примене у верификацији софтвера и хардвера, у VLSI дизајну, релационим базама података итд. У оквиру пројекта се унапређуују постојеће и развијају нове процедуре одлучивања за САТ (проблем исказне задовољивости), СМТ (задовољивости у односу на теорију) и за фрагменте еуклидске геометрије и ради на њиховим применама.

Швајцарска национална научна фондација (The Swiss National Science Foundation -- SNSF,  http://www.snf.ch), основана 1952. је најзначајнија швајцарска агенција за унапређење науке. Она помаже, уз подршку  швајцарске федералне владе, све научне дисциплине.

Програм SCOPES, који финансира SNSF (заједно са Швајцарском агенцијом за развој и сарадњу (Swiss Agency for Development and Cooperation - SDC) потпомаже сарадњу између истраживачких група у Швајцарској и источној Европи. У периоду 2009-2012. средствима овог програма финансира се 16 пројеката са групама-учесницима из Србије.

http://www.snf.ch/E/international/europe/scopes/Pages/currentprojects.aspx


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести