Пројекат COST ICT Action IC0901

Међународни пројекат "COST ICT Action IC0901: Rich-Model Toolkit - An Infrastructure for Reliable Computer Systems" који траје од октобра 2009 до октобра 2013.

(http://www.cost.esf.org/domains_actions/ict/Actions/IC0901-Rich-Model-Toolkit-An-Infrastructure-for-Reliable-Computer-Systems-End-date-October-2013)

Реализује се у оквиру европског система COST. Он окупља истраживачке групе из двадесет европских земаља, укључујући Групу за аутоматско резоновање са Математичког факултета. Ванр. проф. Предраг Јаничић
(Математички факултет, Београд, http//www.matf.bg.ac.rs/~janicic ) је члан управног одбора пројекта.

Основни циљ пројекта је развој техника и алата за аутоматско резоновање који су применљиви на широк скуп проблема и једноставни за коришћење истраживачима, дизајнерима хардвера, програмерима који развијају информационе системе и други софтвер, корисницима софтвера итд.

COST ( http://www.cost.esf.org ) је међународни оквир за европску сарадњу у науци и технологији усмерен на координацију пројеката финансираних на националном нивоу.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести