Uvod u numeričku matematiku

Kurs se realizuje u jesenjem semestru 2017/2018.
za studente 2. godine studijskog programa Informatika i tokom prolećnog semestra za studente 2. godine studijskog programa Matematika, modul R. U pitanju je obavezni kurs.

Termini predispitnih obaveza:

1. test: 26. april, Jagićeva 5, od 17h
kolokvijum: 19. maj
2. test: 6. jun (termin i mesto biće objavljeni)Tekući kursevi