Uvod u numeričku matematiku

Obavezni predmet
2. godina, studijski program Matematika, moduli M,N,V, R
3. godina, studijski program Informatika,


Termini predavanja:
utorak 13-15h, sala 840 (2R, grupa A)
utorak 15-17h, sala 830 (3I, grupa B )
četvrtak 16-18h, sala BIM (2MNV, grupa B)
petak 9-11h, sala BIM (3I, grupa A)


Tekući kursevi