Uvod u numeričku matematiku

Kurs se realizuje u jesenjem semestru 2017/2018.
za studente 2. godine studijskog programa Informatika i tokom prolećnog semestra za studente 2. godine studijskog programa Matematika, modul R. U pitanju je obavezni kurs.


Tekući kursevi