Uvod u numeričku matematiku

Kurs se realizuje u jesenjem semestru 2017/2018.
za studente 2. godine studijskog programa Informatika i tokom prolećnog semestra za studente 2. godine studijskog programa Matematika, modul R. U pitanju je obavezni kurs.

Termini predispitnih obaveza:

1. test: 26. april, Jag 3-4 od 17h (više grupa)
kolokvijum: 19. maj
2. test: na kraju semestra (naknadni dogovor)Tekući kursevi