Uvod u numeričku matematiku

Obavezni predmet, 3. godina,
studijski program Informatika,


Predavanja: utorak 9-11h, sala 706


Tekući kursevi