Uvod u numeričku matematiku

Obavezni predmet
2. godina, studijski program Matematika, moduli M,N,V, R
3. godina, studijski program Informatika,


Termini predavanja: nastava na kursu se realizuje u letnjem semestru 2015/2016.


Tekući kursevi