Uvod u numeričku matematiku

Kurs se realizuje u toku prolećnog semestra 2016/2017.
Obavezni kurs.
2. godina, studijski program Matematika, modul R (grupe A i B).

Termin predavanja u letnjem semestru 2015/2016:
grupe 2Ra i 2Rb: četvrtak, 11-13h (BIM sala)Tekući kursevi