Uvod u numeričku matematiku

Kurs se realizuje u jesenjem semestru 2017/2018.
za studente 2. godine studijskog programa Informatika i tokom prolećnog semestra za studente 2. godine studijskog programa Matematika, modul R. U pitanju je obavezni kurs.

Termin predavanja u jesenjem semestru 2017/2018: utorak 10-12h, sala 830.

Termini testova i kolokvijuma:

1. test - 2. decembar 2017. (subota)
2. test - poslednja nedelja decembra
kolokvijum: 16. decembar 2017. (subota)


Tekući kursevi