Naučno izračunavanje

Kurs se realizuje u toku letnjeg semestra 2015/2016.
Termin predavanja: utorak 9-11h (sala Jag 1).

Namenjen je studentima 5. godine studijskog programa Informatika (druga godina master studija).


Tekući kursevi