Matematičko programiranje i optimizacija

Izborni predmet, 4. i 5. godina I smera i 5. godina R smera (master studije).

Predavanja: sreda, 18-20h, Jag 4


Tekući kursevi