Matematičko programiranje i optimizacija (prolećni semestar)

Kurs se realizuje u toku prolećnog semestra 2016/2017. godine.

Studenti koji su slušali ove kurseve u toku 2015/2016. godine, uradili su domaći zadatak, a nisu odbranili seminarski rad, mogu nastaviti sa izradom seminarskog rada koji su dobili prošle godine (domaći zadatak u CPLEX-u će biti priznat).


Tekući kursevi