Matematičko programiranje i optimizacija

Izborni predmet, 4. i 5. godina I smera i 5. godina R smera (master studije).

Predavanja: petak 14-16h, Jag 1

Napomena: Zbog preklapanja predavanja sa vežbama iz Funkcionalnog programiranja, moguća je pomena termina predavanja u dogovoru sa zainteresovanim studentima


Tekući kursevi