Matematičko programiranje

Izborni predmet, 4. godina,
studijski program Matematika
modul Primenjena matematika


Predavanja: petak 12-14h, kab 829

Nema časova


Tekući kursevi