Detaljne informacije o predispitnim obavezama i završnom ispitu

Predispitne obaveze:

  Kolokvijum - 30 poena

  Prvi teorijsko-praktični test - 15 poena

  Drugi teorijsko-praktični test - 15 poena

 

Završni ispit:

  Pismeni deo - 20 poena

  Usmeni deo -  40 poena

 

Da bi izašao na završni ispit, student mora da sakupi najmanje 20 poena na predispitnim obavezama.

Kako je ukupan zbir poena na predispitnim obavezama 60, od toga  se maksimalno 40 registruje kao predispitna obaveza, a ostatak (ako ga ima) se "pamti" i sabira sa poenima sa pismenog ispita (do maksimalnih 20).

Na taj način, student koji je sakupio 50 ili više poena na predispitnim obavezama, ne mora izlaziti na pismeni ispit.

Uslov za izlazak na usmeni ispit (koji je obavezan) je najmanje 10 poena na pismenom ispitu (na koje se dodaje "prenos" sa predispitnih obaveza, ako postoji).

Na usmenom ispitu student može dobiti maksimalno 40 poena, ali može i pasti ako ne pokaže zadovoljavajuće znanje.

 

 


Tekući kursevi