Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz Osnova matematičkog modeliranja:

    Odnos stvarnosti i modela i razlozi za modeliranje.
    Koraci i smernice u procesu matematičkog modeliranja.
    Vrste matematičkih modela i uloga matematičara u procesu modeliranja.
    Kos hitac.
    Matematičko klatno.
    Matematičko klatno (preko zakona održanja energije).
    Rast populacije.
    Grabljivci i plen.
    Dimenzije i jedinice fizičkih veličina.
    Dimenziona homogenost.
    Svođenje na bezdimenzione veličine - primer slobodnog pada.
    Svođenje na bezdimenzione veličine - rotacija sistema dva tela.
    Bakingemova Pi teorema i primer matematičkog klatna.
    Bakingemova Pi teorema i primer probe nuklearne bombe.
    Penziona štednja.
    Razmnožavanje zečeva.
    Pomorske bitke.
    Nelinearne diferencne jednačine - logističko preslikavanje.
    Čudni atraktori.
    Fraktali. Mandelbrotov i Julia skupovi.
    Iteracije sistema funkcija.
    Ćelijski automati.
    Ekonomski modeli - monopol.
    Ekonomski modeli - Kurnoov duopol.
    Modeliranje kod izbora.
    Oscilacije - mehanički i električni model.
    Neprigušene oscilacije i rezonanca.
    Prigušene oscilacije i praktična rezonanca.


Tekući kursevi