Ispitna pitanja

Ispitna pitanja iz Matematickog modeliranja

Glava 3
     Otpor pri kretanju lopte kroz fluid - dimenziona alaniza.
     Skaliranje i umanjeni modeli.

Glava 5
     Proporcionalnost - koliko možemo skočiti uvis? (bez otpora)
     Galilejev kvadratno-kubni zakon.

Glava 7
     Protok saobraćaja - matematički model.
     Protok saobraćaja - zeleno svetlo.
     Protok saobraćaja - prekidi u rešenju.
     Protok saobraćaja - crveno svetlo.
     Burgersova jednačina.
     Strukturirana populacija.

Glava 8
     Regularne i singularne perturbacije (uz po jedan primer za ODJ).
     Perturbacije za periodična rešenja ODE (Dafingova jednačina).

Glava 9
     Konformna preslikavanja - invarijantnost Laplasove jednačine.
     Konformna preslikavanja - bilinearno preslikavanje.
     Konformna preslikavanja - Švarc-Kristofelovo preslikavanje.
     Konformna preslikavanja - primene u elektrostatici.
     Konformna preslikavanja - primene u mehanici fluida.

Glava 10
     PDJ - rešenje za polubeskonačni štap.
     PDJ - fazni prelazi i Stefanov uslov.
     PDJ - zaleđivanje vode.
     PDJ - bušenje laserom: jednodimenzioni model, grubo rešenje i svođenje na bezdimenzione promenljive.
   
Glava 11
     Metoda najmanjih kvadrata - linearni model.
     Metoda najmanjih kvadrata - nelinearni model.
     Levenberg-Markartova metoda.
     Robusno fitovanje.
     Pouzdanost parametara dobijenih statističkom ocenom parametara.


Tekući kursevi