Fitovanje parametara u modelu

Materijal o fitovanju parametara u linearnim i nelinearnim modelima možete naći ovde.


Tekući kursevi