Одабрана поглавља математичке статистике

Обавезе на курсу:
1. колоквијум (30 поена)
2. писмени испит (70 поена)

Термин колоквијума се одређује у договору са студентима. Колоквијум се састоји из четири задатка од којих се два раде у R-у. Писмени испит обухвата теоријски део и задатке.


Текући курсеви