Математичка статистика

Обавезе на курсу:
1. колоквијум
2. домаћи задаци
3. писмени испит


Текући курсеви