Л смер

Обавезе на курсу:

  1. два колоквијума (по 15 поена)
  2. писмени испит (30 поена)
  3. усмени испит (40 поена)

 

Први колоквијум се ради у колоквијумској недељи, други колоквијум се ради на крају семестра. Услов за излазак на писмени је 15 поена са предиспитних обавеза. Услов за излазак на усмени испит је 15 поена на писменом испиту. 

списак задатака


Текући курсеви