Теме за семинарске радове

Тема Рок за предају рада Број поена
1. Метод Монте Карло 15.11.214. 35
2. Регресија - Линеарни модел 25.12.2014 35
3. Регресија - Нелинеарни модел У испитном року (датум ће бити накнадно договорен) 30


Текући курсеви