Sve vesti

P1 - rezultati trećeg testa

[Rezultati]

Sve žalbe poslati u što kraćem roku putem email-a.


detaljnije >>

DPJ - prethodni kolokvijum

Na adresi [www.math.rs/~kartelj/nastava/rokovi] se mogu videti prethodni kolokvijumi iz DPJ-a.


detaljnije >>

Materijali za sve kurseve

Se nalaze na adresi www.math.rs/~kartelj/nastava


detaljnije >>

Obaveštenje za OS

Kada je u pitanju dalji tok nastave, situacija je sledeća:

1. Dolasci nisu obavezni.

2. Redosled odbrana nije dat, već se dogovara putem emajla sa asistentom.

3. U okviru koda programa je potrebno napisati dokumentaciju, tj. uputstvo za upotrebu funkcije. Ovo se radi tako što se odmah ispod naziva funkcije stavi komentar. Nakon toga će se kada je program kompajliran, pri unosu help ime_funkcije ispisivati taj tekst, tj. komentar. Funkciju dokumentovati na sličan način kao što je to urađeno na većini funkcija u matlabu, dakle način upotrebe, tekstualni opis i eventualno i test primer.


detaljnije >>

P1 - rezultati drugog testa

Pogledati [rezultate] i najkasnije do nedelje u 20.00h poslati eventualne primedbe na email.

Bodovanje koje je prikazano je na skali do 10 na oba zadatka, što neće biti slučaj u finalnom bodovanju koje će najverovatnije biti oblika: 3 za prvi, i 7 za drugi zadatak.


detaljnije >>

OS - seminarski zadaci iz Matlab-a

Zadaci su na [adresi].

Student radi po tri zadatka sa rednim brojevima datim u [tabeli].

Svaki student brani seminarski u svojoj grupi pred oba asistenta, a redosled izlaganja ukoliko ne bude bilo dobrovoljaca je isti kao u tabeli. Od studenta se očekuje razumevanje napisanog koda i srodne materije, potrebne za njegovu implementaciju.


detaljnije >>

P1 - rezultati prvog testa


OS - predispitne obaveze

Poznate su dosadašnje [predispitne obaveze].

 


detaljnije >>Tekući kursevi

    Nema aktuelnih kurseva.