Prog. paradigme 09/10

U ovom kursu studenti će steći znanja o nekim naprednijim tehnikama pravljenja GUI-ja, korišćenjem java biblioteke swing. Nakon toga izučavaće se logička prog. paradigma PROLOG. Poslednji deo kursa je rezervisan za skript paradigmu: jedan od skript jezika npr. javascript, jsp, php ili već po dogovoru..


Tekući kursevi

    Nema aktuelnih kurseva.