Dizajn prog. jezika 09/10

Ovaj kurs uključuje proučavanje 3 programske paradigme: konkuretno programiranje (kroz java swing), funkcionalno programiranje i osnovne koncepte mrežnog programiranja (java sockets). Takođe, pri kraju kursa se radi i nekoliko časova UML-a.


Tekući kursevi

    Nema aktuelnih kurseva.