UML - dijagrami klasa

[ArgoUML]

[Zadaci]

Rešenja [.zargo] [.png]

Za ispit "dolazi" jedan zadatak iz UML klasnih dijagrama. Crtaće se na papiru.

Za pripremu pogledati [kratak uvod] do dela UML 2 Additions.Tekući kursevi

    Nema aktuelnih kurseva.