Конкурс за доделу награда Задужбине Ђоке Влајковића за најбоље научне радове младих научних радника УБ

Расписан је Конкурс за доделу награда Задужбине Ђоке Влајковића за најбоље научне радове младих научних радника Универзитета у Београду. Награде се додељују младим научницима из сваке од групација друштвено-хуманистичких, медицинских, природно-математичких и техничко-технолошких наука, а свака награда износи 150 000 динара.

На Конкурс се могу пријавити кандидати запослени на Универзитету у Београду, старости до 40 година на дан 31. децембра 2022. године

На Конкурс се може поднети научни рад евидентиран DOI бројем издавача са SCI или SSCI листа у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2022. године, на коме је кандидат одговорни аутор (corresponding author) са афилијацијом Универзитета у Београду.

Рок за подношење пријава је од 15. децембра 2022. до 28. јануара 2023. године.

Текст конкурса

Образац за пријаву


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести