Конкурс Задужбине Ђоке Влајковића за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду

Задужбина Ђоке Влајковића расписала је конкурс за доделу награде за најбољи научни рад младих истраживача Универзитета у Београду. На Конкурс се могу пријавити млади истраживачи старости до 40 година на дан 31.12. 2018. године.

Критеријуми за доделу награде су:

1) Научни рад објављен у 2017. или 2018. години са афилијацијом Универзитета у Београду, или евидентиран у 2018. години DOI бројем издавача са SCI или SSCI листа закључно са 31. децембром 2018. године.

2) Научни рад чији је одговорни аутор (corresponding author) кандидат.

3) Научни рад који претходно није упућиван на конкурс за доделу награде Задужбине Ђоке Влајковића.

Рок за подношење пријава: од 10.12.2018. године до 25.01.2019. године.

Пријаве се подносе на адресу: Универзитет у Београду, Студентски трг бр. 1 са назнаком - Конкурс за награду Задужбине Ђоке Влајковића. Електронска адреса на коју треба доставити документацију је: popovm1@rect.bg.ac.rs.

Текст конкурса може се преузети ОВДЕ.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести