Конкурс за финансирање међународних конференција из програма SCOPES Швајцарске националне фондације за науку

Швајцарска национална фондација за науку (Swiss National Science Foundation - SNSF) у оквиру програма SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) нуди могућност финансирања међународних конференција, које би заједнички организовали институција из Швајцарске и једна или више институција из југоисточне
Европе. Услов је да се конференција одржи у Швајцарској у трајању максимум 7 дана, а трошкове учешћа истраживача из југоисточне Европе сноси SNSF. Максималан износ финансирања по конференцији је 10 000 CHF.

Позив је отворен до краја 2016, а неопходно је аплицирати најмање 3 месеца пре одржавања конференције.

Више информација налази се на страни

http://www.snf.ch/en/funding/programmes/scopes/Page /default.aspx#Details

Услови конкурса се могу пронаћи под тачком 7.1 следећег документа

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/int_sco_call.pdf


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести