Стручна пракса

Студенти уписани на ст. програме ОАС – Математика/Астрономија и астрофизика; МАС – Математика/Астрономија и астрофизика акредитоване 2022. године и МАС – Информатика акредитоване 2019. године, током студија треба да обаве најмање 90 сати стручне праксе.

Руководиоци стручне праксе у школској 2022/23 години су доценти:

  • др Ивана Томашевић (ivana[at]matf.bg.ac.rs)  за студ. пр. Информатика (мастер академских студија)
  • др Александра Делић (adelic[at]matf.bg.ac.rs)  за студ. пр. за студијске програме Математике и Астрономија и астрофизика (основних и мастер академских студија)

Обавезна стручна пракса може бити реализована:

  • на Математичком факултету (демонстратор, рад у рачунарској лабораторији итд.)
  • на Астрономској опсерваторији у Београду
  • у некој од установа, одн. компанија са којима Математички факултет има потписан уговор о сарадњи; (Списак установа се стално ажурира)
  • установи, одн. компанији у којој је студент запослен, али само под условом да врста послова одговора циљевима стручне праксе.

Списак установа на којима може бити реализована пракса

Студенти се пријављују попуњавањем е-формулара, при чему прилажу и CV.

Упуство за писање CV

Запослени студенти који желе да реализују стручну праксу у установи у којој раде, морају да приложе и оверено уверење о запослењу и опис послова које обављају на радном месту.

Крајњи датум за пријаву стручне праксе у школској 2022/23 је 1. 3. 2023.

Руководиоци стручне праксе упућују студенте у одговарајућу установу/компанију, или признају стручну праксу на основу запослења. Студент са упутом и индексом одлази у компанију на обављање стручне праксе. Упут није потребан оним студентима који већ обављају стручну праксу.

Након обављене стручне праксе, овлашћено лице компаније у којој се стручна пракса обавља шаље Потврду о реализацији стручне праксе руководиоцима стручне праксе на њихову адресу.


Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести