Стручна пракса

Студенти уписани на ст. програм МАС – Информатика, акредитован 2019. године, током студија треба да обаве најмање 90 сати стручне праксе.

Руководиоци стручне праксе у школској 2021/22 години су доценти  др Сана Стојановић Ђурђевић (sana[at]matf.bg.ac.rs) и др Мирко Спасић (mirko[at]matf.bg.ac.rs).
Обавезна стручна пракса може бити реализована у:

  1. Рачунарској лабораторији Математичког факултета;
  2. некој од установа, одн. компанија са којима Математички факултет има потписан уговор о сарадњи; (Списак установа се стално ажурира) 
  3. установи, одн. компанији у којој је студент запослен, али само под условом да врста послова одговора циљевима стручне праксе.

Списак установа на којима може бити реализована пракса

Студенти се пријављују попуњавањем е-формулара, при чему прилажу и CV.

Упуство за писање CV

Запослени студенти који желе да реализују стручну праксу у установи у којој раде, морају да приложе и оверено уверење о запослењу и опис послова које обављају на радном месту.

Крајњи датум за пријаву стручне праксе у школској 2021/22 је 1. 7. 2022.

Руководиоци стручне праксе упућују студенте у одговарајућу установу/компанију, или признају стручну праксу на основу запослења. Студент са упутом и индексом одлази у компанију на обављање стручне праксе. Упут није потребан оним студентима који већ обављају стручну праксу.

Након обављене стручне праксе, овлашћено лице компаније у којој се стручна пракса обавља шаље Потврду о реализацији стручне праксе руководиоцима стручне праксе на њихову адресу.

Детаљи процедуре обављања сручне праксе дати су у следећем документу.

Одлука о обављању стручне праксе у школској 2021/22. години
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести