Upis u više godine OSNOVNIH, MASTER I DOKTORSKIH studija, školska 2017/2018. godina - Univerzitet u Beogradu Matematicki fakultet

Упис у више године ОСНОВНИХ, МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ студија, школска 2017/2018. година


Упис у више године студија обавиће се од понедељка 02.10. до петка 06.10.2017 у ДЛАБ-у.

Студенти су дужни да се придржавају објављеног распореда и да на упис дођу лично (евентуално треће лице искључиво уз овлашћење) и спремни, што подразумева да претходно у информационом систему треба:

  • изабрати предмете које ће уписати у школској 2017/18. години;
  • попунити анкете за предмете похађане у претходној школској години  и
  • благовремено проверити да ли су све оцене исправно уписане.

Студенти који не дођу спремни на упис или не дођу у заказаном термину, морају да сачекају слободан термин за упис.

Кандидати који нису у могућности да пријављивању приступе лично, могу то обавити преко другог лица искључиво ако друго лице приложи овлашћење оверено код јавног бележника које садржи експлицитно наведене радње које предузима у име кандидата.

Накнадни упис године плаћа по ценовнику за школску 2017/18. годину.

Накнадно замењивање предмета и уписивање додатних предмета у јесењем семестру су допуштени до 20. октобра текуће године.

Упис се врши према распореду по данима:

 ПОНЕДЕЉАК 02.10.2017.
 УТОРАК 03.10.2017.
 СРЕДА 04.10.2017.
 ЧЕТВРТАК 05.10.2017.
 ПЕТАК 06.10.2017.

Сви студенти треба да понесу:

- доказ о уплати универзитетске таксе (100 динара);
- индекс;
- доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте.

Студенти докторских студија треба да понесу и сагласност шефа катедре о изабраним предметима за  школску 2017/2018. годину.


Финансијске обавезе студената

Молбе за прелазак са једног на други модул на истом студијском програму или са једног на други студијски програм на Математичком факултету се подносе најкасније 30. септембра 2017. године.


У школској 2017/18. години допуштен је упис предмета за који није положен условни предмет у следећим случајевима:

  • Ако је студенту на четворогодишњим студијама до краја студија остало највише 60 ЕСПБ или је број преосталих ЕСПБ до завршетка студија мањи од броја ЕСПБ положених у школској 2016/17. години, и при томе уписује све преостале предмете;
  • Ако је студенту на трогодишњим студијама до краја студија остало највише 48 ЕСПБ или је број преосталих ЕСПБ до завршетка студија мањи од броја ЕСПБ положених у школској 2016/17. години, и при томе уписује све преостале предмете.

Уписани предмети  из става 1 овог члана не могу да се полажу пре него што се положе условни предмети, осим ако у тренутку пријављивања испита студенту остаје највише 30 ЕСПБ до краја студија и у истом исптитном року су пријављени и испити из свих неположених условних предмета.


Продужење рока за завршетак студија

Студентима на студијским програмима по важећем Закону о високом образовању (тј. студентима који су прву годину студија уписали школске 2006/2007. године или касније), рок за завршетак студија може се у школској 2017/18. години, на лични захтев,  продужити за два семестра ако им на дан истека рока за завршетак студија, који је прописан Законом о високом образовању, Статутом Универзитета у Београду и Статутом Математичког факултета, до краја студија преостаје највише 60 ЕСПБ или је број преосталих ЕСПБ до завршетка студија мањи од броја ЕСПБ положених у школској 2016/17. години.

Молбу из претходног става студенти су дужни да предају најкасније 30. септембра 2017. године.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести