Упис у више године ОСНОВНИХ, МАСТЕР И ДОКТОРСКИХ академских студија, школска 2018/2019. година

Од понедељка 15.10.2018. упис се обавља уз накнаду за закаснели упис.

Упис у више године студија обавиће се од понедељка 1.10.2018. до петка 5.10.2018. у ДЛАБ-у.

Упис се врши према распореду по данима:

 ПОНЕДЕЉАК 01.10.2018.
 УТОРАК 02.10.2018.
 СРЕДА 03.10.2018.
 ЧЕТВРТАК 04.10.2018.
 ПЕТАК 05.10.2018.

Студенти су дужни да се придржавају објављеног распореда и да на упис дођу лично (треће лице искључиво уз овлашћење оверено код нотара) и спремни, што подразумева да претходно у информационом систему треба:

- благовремено проверити да ли су све оцене исправно уписане;
- попунити анкете за предмете похађане у претходној школској години и
- изабрати предмете које ће уписати у школској 2018/19. години.

Студенти који не дођу спремни на упис или не дођу у заказаном термину, морају да сачекају слободан термин.

Кандидати који нису у могућности да пријављивању приступе лично, могу то обавити преко трећег лица искључиво ако то лице приложи овлашћење оверено код јавног бележника које садржи експлицитно наведене радње које предузима у име кандидата.

Накнадни упис године плаћа се по ценовнику за школску 2018/19. годину.

Накнадно замењивање предмета и уписивање додатних предмета у јесењем семестру су допуштени до 19. октобра текуће године.

Сви студенти треба да понесу:

- доказ о уплати универзитетске таксе (100 динара);
- индекс;
- доказ о уплати прве рате школарине за самофинансирајуће студенте.

Студенти докторских студија треба да понесу и сагласност шефа катедре о изабраним предметима за  школску 2018/2019. годину.

Финансијске обавезе студената

Молбе за прелазак са једног на други модул на истом студијском програму или а једног на други студијски програм на Математичком факултету се подносе најкасније 28. септембра 2018. године.

Упис предмета за који није положен условни предмет
Продужење рока за завршетак студија
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести