УПИС НА МАСТЕР И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

ТРЕЋИ рок за упис на МАСТЕР и ДОКТОРСКЕ студије је од 25. октобра до 1. новембра  2018.

Коначна ранг листа-мастер студије, трећи уписни рок, 31.10.2018.

Коначна ранг листа - докторске студије, трећи уписни рок, 31.10.2018.

Листа пријављених кандидата за упис на Мастер академске студије 2018/19.

Листа пријављених кандидата за упис на Докторске академске студије 2018/19.

Пријављивање на конкурс се врши путем веб-странице за пријављивање или у папирном облику на шалтеру службе, у предвиђеним роковима. Пријаве које стигну другим путем и ван рока за пријављивање сматраће се неисправним.

- рок за пријављивање кандидата је од 25. октобра  до 26. октобра до 14 сати;
- коначна ранг листа се објављује до 31. октобра у 11 сати;
- упис рангираних кандидата је 1. новембра од 12 до 14 сати.

http://upis.matf.bg.ac.rs/
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести