УПИС НА МАСТЕР И ДОКТОРСКЕ СТУДИЈЕ

ДРУГИ рок за упис на МАСТЕР и ДОКТОРСКЕ студије, од 13. октобра до 23. октобра 2018.

Број слободних места за упис на МАСТЕР студије у II уписном року

МАТЕМАТИКА: буџет 0, самофинансирање 115
ИНФОРМАТИКА: буџет 3, самофинансирање 36
АСТРОНОМИЈА и АСТРОФИЗИКА: буџет 3, самофинансирање 10


Број слободних места за упис на ДОКТОРСКЕ студије у II уписном року

МАТЕМАТИКА: буџет 10, самофинансирање 2
ИНФОРМАТИКА: буџет 2, самофинансирање 7
АСТРОНОМИЈА и АСТРОФИЗИКА: буџет 1, самофинансирање 9


Пријављивање на конкурс за се врши искључиво путем веб-странице за пријављивање и у предвиђеним роковима. Пријаве које стигну другим путем и ван рока за пријављивање сматраће се неисправним.

- рок за пријављивање кандидата је од 13. октобра у 12 сати до 18. октобра у 12 сати;
- коначна ранг листа се објављује до 23. октобра у 11 сати;
- упис рангираних кандидата је 24. октобра од 9 до 12 сати.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести