УПИС СТУДЕНАТА У ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА

УПИС СТУДЕНАТА У ВИШЕ ГОДИНЕ СТУДИЈА (на свим нивоима), у школску 2020/21. годину биће обављен електронски, коришћењем ИС Hypatia, без физичког присуства студената, у периоду 5. 10. – 9. 10. 2020. године.

Упис се завршава одобрењем електронски поднете молбе "УПИС У НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА".

Пре подношења молбе "УПИС У НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА" неопходно је:

1. ИЗМИРИТИ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ

Шта и како треба уплатити?

2. ПОПУНИТИ АНКЕТУ О ВРЕДНОВАЊУ КВАЛИТЕТА ОБРАЗОВАЊА

Анкета се попуњава у ИС Hypatia.
       
3. ПРОВЕРИТИ ДА ЛИ СУ ЕВИДЕНТИРАНЕ СВЕ ОЦЕНЕ У ПРЕТХОДНОЈ ШКОЛСКОЈ ГОДИНИ

Шта ако неке оцене нису евидентиране?


4. ИЗАБРАТИ ПРЕДМЕТЕ ЗА НАРЕДНУ ШКОЛСКУ ГОДИНУ

Како званично потврдити избор предмета?

5. ДА БУДУ РАЗРЕШЕНЕ СВЕ МОЛБЕ У ВЕЗИ СА УПИСОМ

Које молбе у вези са уписом могу да буду поднете?

Тек када су реализовани кораци 1 - 5, студент подноси електронску молбу "УПИС У НАРЕДНУ ГОДИНУ СТУДИЈА" кроз ИС Hypatia. Подношење молбе биће омогућено од 21. септембра до 9. октобра 2020. у 12.00.

Као прилог молби студент ОБАВЕЗНО подноси два документа:

- попуњен и потписан уговор о студирању  
- попуњен ШВ20 образац доступан у ИС Hypatia

Студент докторских академских студија треба да приложи и следећи (трећи) документ:
- списак изабраних предмета са потписом ментора, одн. шефа одговарајуће катедре.

Након поднете молбе за упис, студент је у обавези да испрати да ли је молба:
- одобрена - што значи да је уписан у наредну годину студија,
или
- одбијена - ако није испунио све услове дефинисане у тачкама 1 - 5.
Статус молбе се може проверити у ИС Hypatia.

Након успешног уписа, студенту ће на ИС Hypatia бити доступне за штампу потврде за оверу здравстве књижице, издавање легитимације за превоз и сл.

Студенти, којима је молба за упис одбијена, морају да поднесу нову молбу за упис и то када испуне услове уписа.

Овера индекса ће се вршити на шалтеру студентске службе у току зимског семестра, најкасније до 1. децембра 2020. године.

Могуће су измене у плану УПИСА усклађене са епидемиолошком ситуацијом.
Вести и дешавања


Активности на семинарима

све вести